Lựa chọn gói hosting sử dụng

30 ngày hoàn tiền dịch vụ

Cá nhân
 • 1 GB
  Dung lượng
 • 15 GB
  Băng thông
 • 5
  Địa chỉ Email
 • KGH
  Tài khoản FTP
 • 1
  Database
 • 1/0
  Park/ Addon Domain
 • Miễn phí
  SSL
Doanh nghiệp
 • 1.5 GB
  Dung lượng
 • 35 GB
  Băng thông
 • 10
  Địa chỉ Email
 • KGH
  Tài khoản FTP
 • 2
  Database
 • KGH/0
  Park/ Addon Domain
 • Miễn phí
  SSL
Doanh nghiệp +
 • 2GB
  Dung lượng
 • 50GB
  Băng thông
 • KGH
  Địa chỉ Email
 • KGH
  Tài khoản FTP
 • 2
  Database
 • KGH/0
  Park/ Addon Domain
 • Miễn phí
  SSL
Doanh nghiệp ++
 • 3GB
  Dung lượng
 • KGH
  Băng thông
 • KGH
  Địa chỉ Email
 • KGH
  Tài khoản FTP
 • 3
  Database
 • KGH/1
  Park/ Addon Domain
 • Miễn phí
  SSL
Bán chuyên nghiệp
 • 5GB
  Dung lượng
 • KGH
  Băng thông
 • KGH
  Địa chỉ Email
 • KGH
  Tài khoản FTP
 • 6
  Database
 • KGH/2
  Park/ Addon Domain
 • Miễn phí
  SSL
Chuyên nghiệp
 • 7GB
  Dung lượng
 • KGH
  Băng thông
 • KGH
  Địa chỉ Email
 • KGH
  Tài khoản FTP
 • 9
  Database
 • KGH/3
  Park/ Addon Domain
 • Miễn phí
  SSL
Thương Mại Điện Tử
 • 15GB
  Dung lượng
 • KGH
  Băng thông
 • KGH
  Địa chỉ Email
 • KGH
  Tài khoản FTP
 • 15
  Database
 • KGH/6
  Park/ Addon Domain
 • Miễn phí
  SSL
Thương Mại Điện Tử PRO
 • 20GB
  Dung lượng
 • KGH
  Băng thông
 • KGH
  Địa chỉ Email
 • KGH
  Tài khoản FTP
 • 20
  Database
 • KGH/8
  Park/ Addon Domain
 • Miễn phí
  SSL