Hỗ trợ 9 Class IP khác nhau

Không giới hạn file - thư mục lưu trữ
 • SEO HOSTING #1

  350,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 10GB
   Dung lượng
  • 500GB
   Băng thông
  • KGH
   Địa chỉ Email
  • KGH
   Tài khoản FTP
  • KGH
   Database
  • KGH
   Park/ Addon Domain
 • SEO Hosting #2

  400,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 20GB
   Dung lượng
  • KGH
   Băng thông
  • KGH
   Địa chỉ Email
  • KGH
   Tài khoản FTP
  • KGH
   Database
  • KGH
   Park/ Addon Domain
 • SEO Hosting #3

  500,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 30GB
   Dung lượng
  • KGH
   Băng thông
  • KGH
   Địa chỉ Email
  • KGH
   Tài khoản FTP
  • KGH
   Database
  • KGH
   Park/ Addon Domain