Wordpress Hosting
Cấu hình riêng cho wordpresss
 • Product 1

  Wordpress AZ01

  • 1.2GB
   Dung lượng
  • 50GB
   Băng thông
  • 10
   Địa chỉ Email
  • KGH
   Tài khoản FTP
  • 1
   Database
  • KGH/0
   Park/ Addon Domain
  • Miễn phí SSL
  Only
  53,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 2

  Wordpress AZ02

  • 2GB
   Dung lượng
  • KGH
   Băng thông
  • 20
   Địa chỉ Email
  • KGH
   Tài khoản FTP
  • 2
   Database
  • KGH/1
   Park/ Addon Domain
  • Miễn phí SSL
  Only
  72,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 3

  Wordpress AZ03

  • 5GB
   Dung lượng
  • KGH
   Băng thông
  • 30
   Địa chỉ Email
  • KGH
   Tài khoản FTP
  • 3
   Database
  • KGH/2
   Park/ Addon Domain
  • Miễn phí SSL
  Only
  116,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 4

  Wordpress AZ04

  • 10GB
   Dung lượng
  • KGH
   Băng thông
  • KGH
   Địa chỉ Email
  • KGH
   Tài khoản FTP
  • 3
   Database
  • KGH/3
   Park/ Addon Domain
  • Miễn phí SSL
  Only
  145,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 5

  Wordpress AZ05

  • 15GB
   Dung lượng
  • KGH
   Băng thông
  • KGH
   Địa chỉ Email
  • KGH
   Tài khoản FTP
  • KGH
   Database
  • KGH/KGH
   Park/ Addon Domain
  • Miễn phí SSL
  Only
  208,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 6

  Wordpress AZ06

  • 20GB
   Dung lượng
  • KGH
   Băng thông
  • KGH
   Địa chỉ Email
  • KGH
   Tài khoản FTP
  • 6
   Database
  • KGH/5
   Park/ Addon Domain
  • Miễn phí SSL
  Only
  307,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 7

  Wordpress AZ07

  • 40GB
   Dung lượng
  • KGH
   Băng thông
  • KGH
   Địa chỉ Email
  • KGH
   Tài khoản FTP
  • KGH
   Database
  • KGH/KGH
   Park/ Addon Domain
  • Miễn phí SSL
  Only
  350,000/Tháng
  Đăng ký ngay